GDAŃSK
woj. pomorskie, powiat gdański grodzki

ZAMEK KRZYŻACKI

powiększ

powiększ

listopad 2002

Pozostałości zamku krzyżackiego przy ulicy Wartkiej - mur obronny i baszta przebudowana na kamienicę. W listopadzie i grudniu 2002 r. pracownicy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku prowadzili prace wykopaliskowe przy ul. Rycerskiej. Odkopany został wał dawnego grodu gdańskiego i fundamenty zamku krzyżackiego. Badanie trwały i może trwać będą. Zdjęcia z następnych wykopalisk pochodzą z 2008 roku.

powiększ

powiększ

powiększ

styczeń 2008

Legenda

Kiedy w roku 1410, podczas Wielkiej Wojny z zakonem krzyżackim, Gdańsk opowiedział się po stronie polskiego króla wszystko wskazywało na to, że miasto przyłączy się do państwa polskiego. Lecz trzeba było poczekać jeszcze lat kilkadziesiąt. Gdańsk pozostał w granicach państwa krzyżackiego. Komtur krzyżacki Henryk von Plauen, postanowił zemścić się  za postępowanie gdańszczan, zwłaszcza za ich hołd złożony polskiemu władcy. Pod pozorem wielkanocnej uczty zaprosił na zamek gdańskich burmistrzów. Do krzyżackiej twierdzy udali się Konrad Leczkow i Arnold Hecht zabrawszy ze sobą dwóch rajców. Kiedy przekraczali most zwodzony przestrzegł ich błazen zamkowy: - Popamiętacie wizytę dłużej niż do końca życia! Jeden z rajców stwierdził, że zostawił żelazko na gazie i uciekł w dość szybkim tempie. Pozostali leszli na zamek. Tam spotkała ich rzecz straszna. Komtur pojmał gości i po torturach zgładził. Kiedy gdańszczanie zaczęli upominać się o przywódców miasta, wyrzucił ich ciała przed mury zamkowe. Zobaczyła to córka Leczkowa. Bezsilna wobec krzyżackiej potęgi przeklęła zamek stwierdziwszy: - Z zamku niech nie pozostanie kamień na kamieniu!!! Klątwa miała się spełnić. Kilkadziesiąt lat później gdańszczanie zniszczyli zamek. Zaczęła się kolejna wojna z zakonem. Trwała lat trzynaście, ale po niej Gdańsk przyłączony został do Polski. 

więcej:  http://www.archeologia.pl


TWIERDZA WISŁOUJŚCIE

Dawna latarnia morska, miejsce kwarantanny i obrony.

powiększ

Pancernik Schleswig-Holstein przy Twierdzy.
Zdjęcie archiwalne - sierpień 1939.

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

czerwiec 1994

powiększ

powiększ

październik 2004

Brunon Zwarra "W gdańskiej twierdzy"

Opowieść historyczna osnuta na tle wydarzeń powstania listopadowego 1830-1831 roku, a ściślej, związana z faktem przetrzymywania po jego upadku grupy polskich oficerów w twierdzy Wisłoujście (Weiselmünde). Autor, opierając się na pamiętnikach i dokumentach, tworzy akcję i sytuacje fikcyjne, które jednak wiernie oddają prawdę historyczną tego okresu. Stan ducha uczestników powstania, postawionych wobec wielkiej niewiadomej dalszych losów, ukazany jest na tle XIX-wiecznego Gdańska i szerszego tła wydarzeń.

więcej:  http://www.mhmg.pl
                                    http://www.mhmg.gda.pl/twierdza